Dům v lese

18.09.2014
 
Autor:
Jíří Železný
Typ:
bydlení
Status:
studie

Stavební úpravy stávající chaty

Stávající chata je půdorysně obdélníková, dvoupodlažní se šikmou střechou. Navržené stavební úpravy obsahují jednak přístavbu – rozšíření stávajícího pobytového prostoru 1.NP a ložnicové části v podkroví a jednak modernizaci zachovávaných konstrukcí. Přístavba je vymezena logaritmickou spirálou, rozdělující půdorys na zlaté obdélníky vymezující jednotlivé funkce prostoru – kuchyně, pobytový prostor a zázemí v 1.NP a ložnice a koupelnu ve 2. NP. Uprostřed dispozice je zachována původní obvodová stěna objektu, ke které budou přistavena kamna s plotnou a pecí a bude sloužit jako akumulační zeď zvyšující tepelnou stabilitu objektu. Nosnou konstrukci tvoří rám z dřevěných kulatin. Nové obvodové konstrukce jsou navrženy ze slaměných balíků tl. 500 mm opatřeny hliněnou omítkou, boční a severní stěna je potom obložena modřínovými prkny, konstrukce zakryté pod terénem jsou navrženy ze ztraceného bednění. V 1.NP dojde přetažením stropních trámů před fasádu k vytvoření krytého posezení, sloužícího zároveň jako slunolam. Taktéž střešní trámy budou přetaženy před fasádu a budou tvořit konstrukci slunolamu pro 2.NP. Střecha je navržena pultová, zelená. Tímto řešením dům zapadne do okolní zahrady přecházející v les. Použitými přírodními materiály, geometrií a způsobem obývání bude tento dům zcela ekologický a pasivní.

Zpět