Akademický klub ESF Brno

18.07.2016
 
Autor:
jiri vitek
Lokalita:
brno
Typ:
interiér
Status:
realizace

Akademický klub je multifunkční prostor jehož základní funkce jsou přednáškový sál, neformální klidová část a jídelní část s barem a kuchyňkou. Nový prostor byl navržen jako světlý energií nabitý interiér.

Sklepní prostory ekonomické Správní fakulty Masarykovy University v Brně prošly za krátkou dobu existence již několika funkcemi. Nové zadání bylo vytvořit pro akademiky multifunkční prostor jehož základní funkce jsou přednáškový sál, neformální klidová část a jídelní část s barem a kuchyňkou.

Stěžejní při nové artikulaci prostoru byl otisk nové informace do základních stavebních prvků, stěn, stropu a podlahy. Vytvoření architektonického jazyka pro koherentní repertoár, který dokáže vytvořit jasnou navigaci a orientaci v prostoru.

Barevné rozlišení povrchu odpovídá atmosféře a povaze programu - sociálního kontaktu a aktivit. Tmavá barva navozuje privátnější a klidnější místa, bílá zve k diskusi, červená je atraktorem jídelní části, barevné rozlišení pomáhá navigaci v prostoru a přispívá lepší samoorganizaci.

Sjednocením architektonického jazyka podlahy a podhledu došlo k ucelení a sjednocení prostoru, diferenciace probíhá dle podlahových linií a proměnlivá výška definuje prostor na rychlejší či klidnější provoz. Prvky infrastruktury (světlo, zvuk, vzduchotechnika) jsou plně integrovány.

Bar artikuluje pohyb z kuchyňky do prostoru, dochází k obtékání, ergonomické tvarování zohledňuje využívání. Barva linky a baru je bílá na červeném poli podlahy. Stoly a židle jídelního koutu jsou jednoduché, elegantní bílé s průhlednými plastovými židlemi. Pro podhled v části chodby a kuchyňky byl použit perforovaný kovový podhled v šedé barvě.

Pro artikulaci architektonického jazyka byla zvolena bezierová křivka, která dokáže směrovat, vytvářet gradient i gradaci a zachovává si koherentní tvar a hladkost.

Zpět