dukla sportovní

29.11.2016
 
Autor:
jiri vítek, jiri zelezny
Typ:
urbanismus
Status:
soutěž

Soutěžní projekt na rekonstrukci a rozvoj sportovního areálu Dukla v Pardubicích. Navrhujeme propojeni sprotovních hal s resideční částí. Otevřenost bez plotů. Používáme digitálních metod. Nejlepší je křivka a skořepina.

Sídliště Dukla je zónováním rozděleno na residenční části a zónu veřejných staveb v parku. Areál sportoviště Dukla tvoří gradaci a jižní ukončení Zeleného parku. V návrhu přistupujeme k propojování sportovního areálu s celkem parku. Používáme digitálních metod pro optimální urbanistickou strukturu. Síť tvoří prostorovou osnovu přeloženou do cest, které tvoří nový landscape. Do sítě vkládáme architektonický prototyp hal. Skořepina je ideální pro velkorozponové konstrukce.

Popis projektu : A) zdůvodnění zvoleného architektonického řešení areálu: Zadání soutěže spojuje komplexní program s diferencovaným užíváním v urbanisticky jasné struktuře. Sídliště Dukla spadá do urbanistických úvah regionální moderny s kořením Sorely, kde zónováním na rize residenční části v polouzavřených blocích a zónu veřejných staveb vznikl zelený parkový pás s kulturními, školskými a sportovními budovami. Zelený distrikt v sobě skrývá nerozvinutý potenciál veřejného prostranství, které neprošlo soudobou úpravou a tak se stává zbytkovým prostorem. Areál sportoviště Dukla tvoří gradaci a jižní ukončení Zeleného parku. Za areálem se rozprostírá další residenční struktura. Kontext sportoviště je tvořen 4 podlažními bytovými domy z 50 tých let na západě, bodovými domy ze 70 let na jihu, rodinnými domky z jihu a východu a školou ze severní strany. V návrhu přistupujeme v první řadě k propojování části sportovního areálu s celkem zeleného distriktu parku. Používáme digitálních metod na stanovení optimální urbanistické struktury- sítě. Síť tvoří prostorovou strukturu přeloženou do cest, které tvoří nový landscape. Do sítě vkládáme architektonický prototyp hal, který vychází ze statického chování skořepiny. Skořepina je ideální pro velkorozponové konstrukce, kde s minimálním počtem podpor, díky redukování momentů tlačené řetězovky dosahujeme optimalních průřezů konstrukce. Hlavní teze - propojenost a kontinuita. Navrhujeme areál napojit na Park. Vytvořením Landscapu s otimalizovánim terénních uprav. Kontinuita a diskontinuita terénu naviguje uživatele prostředím. Dvě hlavní propojení vedou ve směru jih=sever po obou stranách nové atletické haly. Běžecký okruh v délce 1925 m propojuje areál ve směru západ východ. Boids - další propojení probíhá mezi vstupy do arálu z ulicí a samotnými budovami. optimalizovaná síť - stigmergie. Poloveřejný prostor - Pro aktivaci areálu považujeme za podstatné vytvoření celé škály urbanisticko arcitektonických prostorů. Od přetažené střechy tribun po přesahy střech skořepin. Metodika: Pro vytvoření otpimální struktury areálu vycházíme ze struktury města. Optimalizujeme počet propojení a jeho hustotu. Přidáváme vstupní body pro správnou polohu nových objektů. Vytvořené celky testujeme na velikost a orientaci. Větší měřítka se organizují k sobě, přičemž ve východní části se struktura sdrobňuje. Definitivní struktura vzniká generováním cest pomocí agentového systému se stygmergií. Urbanistický patern a pole : Cesty, objekty a jejich vstupy tvoří urbanistické pole. Při vizualizaci jeho napětí a chování vzniká patern který vytváří navigační systém. Pole dokáže snadno integrovat nové objekty, podněty a dle vstupů se optimalizovat. Díky tomu je možná etapizace při zachování koherentního výrazu. Pole je interpretováno jako gradient mezi travinami a dlažbou. B)popis konstrukčního řešení : Shell - skořepina - z prostorových a konstrukčních požadavků vyplývá užití skořepinové geometrie jako optimální. Vykazuje minimální průhyb a váhu konstrukce. Performace statické struktury vykazuje estetickou a funkční kvalitu. Počet podpor lze minimalizovat, stejně jako orientaci a velikost otevření, vzedmutí skořepiny. Energetika: Perforace pláště konstrukce vyplývá ze solární analýzi tak, aby ztráty objektu byly minimální a osvětlení dostatečně. Perforace má tendenci se orientovat k severní straně. Svislý obvodový plášt lze optimalizovat s ohledem na míru prosklení. Tvar skořepiny umožňuje optimální distribuci prostoru s ohledem na maximální objem. Krajina- Haly jsou polozapuštěny do terénu tak, aby vždy bylo možné z terénu , ochozů, cest, vejít na horní úroveň tribun. Sportovci mají přístup bezbarierový v úrovni sportovišť. Posun úrovně umožnuje do teréních valů umísti objekty šaten a zázemí. Dochází tak i k propojení atletické kryté haly s venkovním areálem. Zázemí pak slouží pro oba objekty. Různá spádovitost terénu umožňuje diferenciaci pohybu. Větší sklony jsou určeny pro pěší, mírnější pro inline. Zátočiny vytvořené urbanistickým polem aktivují doprovodný program areálu. C)popis fázování výstavby areálu Etapizace areálu : Vprvní etapě je vybudován objekt kryté atletické haly se zázemím, parkovištěm a vrhačskou loukou. Druhá etapa pokračuje výstavbou kolem ulic- baugrupe Jih- bydlení office, Tribuna Západoffice, retail, Sport východ. Multifunkční hala, úpolové sporty. Třetí etapa spočívá v nahrazení nafukovací haly novou házenkářskou halou. Čtvrtá etapa nová basketbalová hala. Pátá etapa je gymnastická hala. Systém organizace umožňuje synergii etap a fázovitost

Zpět