dům se skládanou střechou 1

06.02.2012
 
Autor:
jiri železný, jiří vítek
Typ:
bydlení
Status:
studie

Dům se skládanou střechou Dům, který vychází z tradice a nabízí současné bohaté prostorové řešení. Dům kompaktní, s volnou dispozicí vymezenou jádrem a schodištěm. Inteligentní dispozice využívající kontinuální prostor pro rozmanité funkce. Materiálově příjemný a ekologický dům z jednovrstvého zdiva a skládanou střešní krytinou ze štípané břidlice.

Koncepce předloženého architektonického, konstrukčního a materiálového řešení Dům je navržen jako energeticky efektivní se skládanou střešní krytinou, vycházející z tradičních principů a zohledňující soudobé nároky na bydlení. Dům je založen na obdélníkovém půdorysu dle tradičních poměrů s vloženým jádrem. Sítě a instalace jsou koncentrovány do jednoho místa. Jádro prostorově vymezuje část klidovou a část společenskou. Kolem jádra vznikají prostory pro šatnu a pro pracovnu. Základním principem domu je přizpůsobitelnost jeho uživatelům. V první fázi, kdy je postaveno přízemí, je již plně funkční pro mladou rodinu s dítětem. Následně vznikají v podkroví dva pokoje s koupelnou a herní galerie. V případě potřeby je možné galerii přebudovat na pokoj. V plné výbavě dům dosahuje kategorie 6+1, v minimální verzi 3+1, optimální verze nabízí prostorové uspořádání 4+1 s pracovnou a galerií. Pro automobil je navrženo při vstupu do objektu kryté stání. Forma objektu vychází z archetypu tradičního domu s šikmou střechou 45° s podélnými vikýři. Na severní část v místě koupelny kratší, na jižní část směrem do galerie delší. Do každé fasády je umístěno jedno hlavní okno. Jednoduchou prostorovou skladbou je možné dům variovat na všechny možné typy umístění a oslunění. Konstrukčně se jedná o stěnový systém z jednovrstvého zdiva porotherm 42,5 T Profi, na které bude uložen strop. Zdi jsou uloženy na železobetonových základových pasech. Krov bude tvořen hambálkovou soustavou s nadkrokevní izolací. Krytina střechy je skládaná z štípané břidlice. Okna jsou dřevohliníková s efektivním součinitelem prostupu tepla, zasklená trojsklem. Na severní stranu jsou orientovány pouze vstup a okno do kuchyně. Vedle vstupu je copilitová stěna. Na jih jsou orientovány obytné místnosti jako jídelna a obývací pokoj. Zde jsou použita francouzská okna. Ložnice jsou orientovány na východ. Jižní terasa je kryta pergolou a zamezuje přehřívání interiéru v létě. Na západ je prolomeno fixní okno rámující okolní krajinu. Podlahy jsou dřevěné. Omítky jsou z přírodních materiálů. Venkovní omítka je čistě bílá. Krytina je ze štípané břidlice šedočerné barvy. Oplechování, okapy a svody jsou provedeny z titanzinku. Venkovní parapety jsou z šedočerné břidlice.

UDAJE O STAVBĚ

ZASTAVĚNÁ PLOCHA 114,35 M2

DISPOZIČNĚ JE DŮM ČLENĚN : 1.NP

101 vstupní hala se schodištěm 10,1 m2 102 kuchyně, jídelna 17,7 m2 103 obyvací pokoj 23,34 m2 104 pracovna 4,28 m2 105 šatna 4,26 m2 106 ložnice 13,88 m2 107 pokoj hosté 10,12 m2 108 koupelna 2,43 m2 109 technická místnost 2,38 m2 110 wc s umyvátkem 1,26 m2 111 šatna 1,67 m2 celkem 91,42m2

PODKROVÍ :

201 hala se šatnou 13,81 m2 202 galerie / pokoj 19,05 m2 203 pokoj 12,58 m2 204 pokoj 12,58 m2 205 koupelna s wc 6,45 m2 celkem 64,47 m2

CELKOVÁ UŽITKOVÁ PLOCHA 155,9 M2

OBESTAVĚNÝ PROSTOR 606 M3

ODHAD NÁKLADŮ 3.100 000 KČ

Zpět