Lávka

11.08.2017
 
Autor:
jiri vitek, spoluprace Zuzana Brunova, Anna Khaver
Typ:
urbanismus
Status:
soutěž

Lávka pro pěší a cyklisty

lávka založená na artikulaci průběhu vnitřních sil. Estetika založená na pohybu a architektonické struktuře. je podstatné jak most vypadá i ze spodu. Propojení dvou břehů díky ostrovu používá 5 podpůrných bodů, což je minimum v konstruktu dva břehy, jeden ostrov, 2, 3. most artikuluje propojení v různých kontextech. Ostrovní podpora je artikulována do diferencovaných cest- propojení - mostů - diagonál - strukturálních prvků. Ohýbáním a diferencováním prvků můžeme dosáhnout prostorové skořepiny, která je primárně namáhána na tlak. Ohyb se vylučuje v maximální míře, zvýšením skořepiny ohnutím v místě nejvyššího pruhybu lze minimalizovat deformaci na 4 cm, při délce 300m. Artikulace průběhu principal stress moments lze provést následnou robotickou tokretací výztuže. Percepce uživatele pak propojuje pochopení struktury a estetický zážitek z ní. Je využíván odraz spodní hrany mostu ve vodě.

Proposal of The Bridge is based on Architectural Articulation of structure principles - Make structural logic Speak. The Aesthetic is based on movement and architecture structure. It does matter how the bridge looks like not only from the ordinary perspective but using the reflection in the water, from the bottom side which is usually not perceptible. The connection of two banks uses the island to accelerate design concept in different contexts.

The Island support is articulated to the differentiated paths - diagonals - structural elements. Bending of the structural shell is possible to optimized cross section, displacement and utilizations. We achieved displacement 4 cm in 300 m spans. Architectural language is based on principal stress moments visualization which could help users to understand and joy.

Zpět