ProtoZoon

12.06.2017
 
Autor:
jiri vitek, spoluprace: Kristyna Uhrova, Jaroslav Janovsky
Typ:
bydlení
Status:
soutěž

ProtoZoon - dum budoucnosti, Zvlaštní odmena, E4 Cihlovy dum budoucnosti , porotherm 2017

Protozoon - e4 - cihlový dům budoucnosti

Protoarchtiektura našeho návrhu vychází z tradice cihly, která vytváří přečnělkovou klenbu. Díky posunu paradigmatu architektury je dnes možné navrhovat komplexnější tvary vycházející z optimálních energetických hodnot. Navrhujeme tvar blížící se kouli, skořepině, kde dosahujeme maximálního objemu při minimální ploše. Efektivně se nakládá s energií. Pozice domu je optimalizována vzhledem k pohybu slunce, tak aby bylo dosaženo maximálních zisků. Strukturálně se jedná o klenbu. Tvar objektu byl hledán s okamžitou kontrolou tlačených a tažených vláken, tak aby bylo dosaženo maximálního tlaku a minimálních tahů. V místech vrcholků kopul, kde je tlak nepříznivý pro klenbu, jsou vytvořeny okulusy, provětrávací a prosvětlující otvory. Protoarchitektura je tvořena z cihly bez dodatečného zateplení. Homogenní struktura zajišťuje ochranu vnitřního prostředí s koherentním materiálovým řešením. Jednoduchost systému vychází z materiálové ekologie a konceptu. Cihly v přečnělcích jsou kryty pálenými taškami. Ekonomika stavby se skládá z materiálu a práce. Nahradíme-li lidskou práci roboty, jako např. Robotické rameno Kuka můžeme ušetřit až 50 % nákladů při možnosti vytvářet komplexnější tvary. Díky propojení digitálního návrhu a robota, dokážeme zachovat přesnost a spolehlivost. Protoarchitektura se zavýjí do sebe, tím vzniká sekvence prostorů veřejných, semi privátních a privátních. Bezpečí, přirozenost a kontinuita jsou základními rysy prototypu. Jsme si vědomi, že se jedná o koncept než hotovou architekturu, právě proto se zabýváme protoarchitekturou a spekulací kam bychom se dokázali vyvinout při používání dostupných technologií.Technologie bude více a více integrována do samotné architektury. Dům budoucnosti může přinést posun architektury k přirozenějším a přírodnějším konceptům.

údaje o stavbě :

Objem : 1350m3, plocha cihel : 560 m2 plocha skel : 111m2 zastavěnná plocha : 285 m2

místnosti od vstupu,

závětří 5 m2, biozáchod 2m2, vstup – šatna, integrované technologie, 20 m2, kuchyň, jídelna 35 m2, obývací pokoj 65 m2, TV 25m2, pokoj 15m2, pokoj 30m2, koupelna 9m2 ,šatna 9 m2, hlavní ložnice 35m2, hlavní koupelna 15m2.

Zpět