rodinný dům v ratiboři

11.11.2010
 
Autor:
jiří železný
Lokalita:
ratiboř
Typ:
bydlení
Status:
realizace

Dřevostavba rodinného domu na Valašsku.

Pozemek leží na jižním okraji obce a navazuje na její zastavěnou část. Má svažitý charakter s klesáním k východu k přístupové komunikaci. Dům je řešen jako nízkoenergetická dřevostavba, která akceptuje zdejší podhorský ráz krajiny a jednoduchost místní lidové architektury (dřevěné roubenky malých objemů a jednoduchých tvarů...).Rodinný dům je koncipován pro bydlení čtyřčlenné rodiny. Dům byl navržen podle zásad pro nízkoenergetickou výstavbu. Koncept domu vychází ze specifických zeměpisných a geografických podmínek stavebního pozemku. Ten leží v okrese Vsetín, v obci Ratiboř, cca 400 m.n.m. , na severním úpatí kopce Kyčera v Hostýnských vrších. Stavební pozemek leží na jižním okraji obce a navazuje na její zastavěnou část. Má svažitý charakter s klesáním k východu k přístupové komunikaci. Dům je řešen jako nízkoenergetická dřevostavba, která akceptuje zdejší podhorský ráz krajiny a jednoduchost místní lidové architektury (dřevěné roubenky malých objemů a jednoduchých tvarů...). Nízkoenergetičnost spočívá zejména v nízkých provozních energetických nárocích domu. Toho je dosaženo zejména objemovým a prostorovým řešením, použitím stavebních materiálů z obnovitelných zdrojů a získáváním maximálních pasivních solárních zisků. V neposlední řadě také vysokým tepelným odporem obálkových konstrukcí domu. Proto je dům svými obytnými částmi s prosklenými stěnami orientován jižním směrem. Hmota domu akceptuje svažitost pozemku, k jihu se zvedá a nastavuje tak svou jižní část co největší plochou slunečním paprskům. Proti přehřívání je dům chráněn přesahem pultové střechy. Na severní straně jsou potom umístěny užitkové místnosti , které kryjí dům před studenými severními větry. Severní stěna bude navíc částečně chráněna uloženým otopným dřevem. Půdorysně je tvar domu obdélník se skosenou severní stěnou, svou východní stranou orientovaný přibližně rovnoběžně s obecní komunikací. Střecha je navržena pultová, s přesahem na jižní straně (stínění jižního prosklení + terasy) a na severní straně (krytý přístřešek + vstup). Vzniká tak jednoduchý a geometricky čistý objekt domu, který se natáčí svými obytnými plochami k jihu Vstup do domu je ze severní části přes kryté závětří. Ze zádveří, kde je umístěna velká vestavěná šatna se vstupuje do technické místnosti a do chodby. Z této chodby je přístup do obytné místnosti s kuchyní a jídelnou a do soukromé části domu, kde je umístěn pokoj, ložnice, WC a koupelna. Všechny obytné místnosti mají vstup na jižní krytou terasu. Jelikož je střecha pultová s nejvyšší výškou v jižní části domu, otvírá se možnost řešit pokoje jako dvouúrovňové (např. umístění spaní ve vyšší úrovni místnosti). Před východním průčelím RD je pod úrovní 1.NP domu umístěn sklad zahradní techniky (je využito svahovitosti terénu). Celý objekt bude obložen dřevěnou fasádou ze severského modřínu, který bude namořen na šedobílou barvu. Střešní krytina bude z falcovaného plechu, okna dřevěná.

Zpět