platforma pro rozvoj architektury: Architektura je pro nás denní setkávání s příběhem člověka a kulturou. Na architektuře poznáte kde společnost byla, je a kam směřuje. Fascinující na architektuře je, že nevzniká z vůle jednotlivce, ale je společným dílem skupiny lidí, investora, architekta, inženýra, úředníka, mistra, zedníka a dalších. Architektura je oslava člověka ve hmotě. Jsou v ní skryta vědění generací našich předků, integruje naše současné vědění, umění a technologický rozvoj. Dnes je architektura dostupná každému a umožňuje tak osobní oslavu života Zajímá nás inovace, vývoj, umění a artikulace prostoru.

Portfolio služeb: platforma pro architekturu sdružuje několik nezávislích subjektů se společným cílem inovace a evoluce. platformu tvoří: architektonické studio Jiřího Uran Vítka / UranArchitecturalStudio,ELA,BiotectArchitect / projekční studio ing. Jiří Železný / JŽ, FA / studio architektonických modelů Ing.arch. Albert Novák /Dr.Mo /

poradenská a konzultační činnost, zpracování investičních záměrů, analýz, konceptů, studií, projektů (umístění stavby, stavební povolení, prováděcí projekty, interiéry a další), autorský a investorský dozor.

ing. jiří železný Doubravník 63,

e-mail: jiri.zelezny__at__vasiarchitekti.cz
tel: +420 603 295 625

dosažené vzdělání:

1995 - 1999 masarykovo gymnázium, vsetín
2000 - 2006 FAST VUT v brně

pracovní zkušenosti:

2010 - dosud VAŠI ARCHITEKTI
2006 - 2009 athelier BRNO
2017 - dosud spolupráce s Franek Architects

MArch.Ing.Arch.Ing. Jiri Vitek vystudoval stavební inženýrství a architekturu na VUT v Brně (2006) a fakultu architektury VUT v Brně (2009), studoval na Die Angewandte ve studiu ZAHA HADID ve Vídni. Zabývá se navrhováním a výzkumem na poli digitální/ parametrické architektury a volnou výtvarnou tvorbou, kde těžiště spočívá v objevování nových struktur. Vyučuje na Fakultě Architektury v Brně, je spoluzakladatelem architektonické platformy VašiArchitekti, vede Experimentální laboratoř Architektury/ELA/ zabývající se vzděláváním v architektuře 21.12.2019 zakládá studio BiotectArchitects. Spolupracoval v letech 2007 a 2015 s ArchDesign, 2008 a 2017-2019 Franek Architects.

Ocenění : 1. místo ve vyzvané soutěži na nový pavilon na BVV v Brně, 2007 ( spolu s J.Sedlák, V.Medková), 1. místo ve veřejné soutěži na úpravu Svobodova Náměstí ve Znojmě, 2009 ( spolu s J.Sedlák, J.Kopec, O.Bartůšek, P.Hurník ), 3. místo ve veřejné soutěži na Anglické náměstí v Plzni, 2009, ( spolu s J.Sedlák, J.Kopec, O.Bartůšek, P.Hurník), 3. sdílené místo ve veřejné soutěži na Revitalizaci zemědělského objektu v Doubravníku ( PP2015 , spolu s : J.Kopcem, J.Železným ).

Workshopy : Kulturní Prostor PARDUBICE 2009 / instalace Obývací pokoj - spolu s J. Kopec, J.Sedlák/, SpringChalange 2011, Angewandte, Wien / grasshopper, fabrication /,SpringChalange 2012, Angewandte Wien / grasshopper, fabrication /, Drift and Dreams 2013 , 3D dreamer, Wien / MAYA , Zbrush /, ECOTYPE 2014 , 3D dreamer, Bratislava / grasshopper /, Digital Summer 2014 organized by UMPRUM | Re.Code.Nature | Co-de-iT | CIEE / processing /, Iterative Interpretations 2014, Bratislava / Anemone, Grasshopper /, Santiniho Jazyk 2016 a další

Výstavy : -salon dřevostaveb 2012 (rd Hluboké Dvory, s J.Zelezny ); -samostatná výstava Fluids 2013 , galerye Brno; - Essence 2014 Wien,( CaveRoots, s I.Binica; Integro, s J.Park, S.Nabavi)

Spolupracoval s atelieryArch.Design, Fránek Architects v Brně, X Architekten ve Vídni, v Brně vede architektonickou platformu VašiArchitekti.cz, Spoluzalozil SuperLabor, Hub architektury, ELA /experimentalni laborator architektury/. Na Fakultě architektury v Brně vede studenty ateliéru AT2 - téma LS2017 Soudržná SLožitost.

e-mail: jiri.vitek__at__vasiarchitekti.cz
tel: +420 604 146 150

spolupracovali:

ing.arch. Jakub Kopec fa vut brno 2003 - 2009

ing.arch. Violetta Iarmolinska fa knuca kiev 2008 - 2013 fa vut brno 2014 - 2016

Bc. Vašek Hurník fast Ostrava 2013 - 2016 fa vut brno 2017 - dosud

kontaktní adresa:
Jiří Vítek , Mešovice 21, Uherčice , 671 07, Czech Republic